Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lục Yên: Phát hiện thi thể trên suối Ngòi Thìu, xã Trung Tâm

14:53 | 08/06/2019 106 lượt xem