TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Lục Yên phấn đấu trồng mới 150 ha quế

19:46 | 06/09/2018 216 lượt xem