Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lục Yên liên tiếp xảy ra các vụ cháy nhà sàn

19:18 | 08/11/2018 222 lượt xem