Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lục Yên gặp mặt các doanh nghiệp đóng trên địa bàn

18:15 | 14/03/2019 86 lượt xem