Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lục Yên gặp mặt các cán bộ chủ chốt của huyện qua các thời kỳ

19:51 | 27/01/2019 137 lượt xem