TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Lục Yên gặp mặt các cán bộ chủ chốt của huyện qua các thời kỳ

19:51 | 27/01/2019 100 lượt xem