Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lục Yên: Dưa mất mùa do thời tiết nắng nóng

19:39 | 21/05/2019 351 lượt xem