Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Lục Yên diễn tập chiến đấu trị an tại xã Lâm Thượng

17:38 | 03/09/2011 713 lượt xem