TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Lục Yên đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản

20:06 | 23/10/2018 117 lượt xem