Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lục Yên đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản

20:06 | 23/10/2018 127 lượt xem