Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái với đợt thi đua cao điểm "70 ngày hành động quyết thắng"

19:01 | 19/10/2016 573 lượt xem