TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Lực lượng quản lý thị trường xử lý 1120 vụ gian lận thương mại

17:32 | 19/12/2011 234 lượt xem