Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lớp học đặc biệt ở thôn Khuôn Thống, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên

16:57 | 01/05/2019 1,133 lượt xem