Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Liễu Ngọc Mậu - Người mang thương hiệu gạo bay xa

18:37 | 05/11/2018 384 lượt xem