TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Liên kết trong sản xuất nông nghiệp ở Yên Bái

19:25 | 15/10/2018 109 lượt xem