Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Liên hoan Tiếng hát Người giáo viên, cụm số 3 huyện Văn Chấn

10:10 | 17/11/2018 1,449 lượt xem