Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Liên hoan tiếng hát họa mi - nơi phát hiện những năng khiếu âm nhạc nhí

15:12 | 04/04/2019 212 lượt xem