TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

09:07 | 15/10/2018 208 lượt xem