TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

11:17 | 15/01/2019 53 lượt xem