Lễ khai mạc năm du lịch yên bái diễn ra vào tối 19/05/2017 tại quảng trường 19/8- TP Yên Bái. Sau lễ khai mạc Yên bái tổ chức đồng loạt các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch . Trong khuôn khổ năm du lịch Yên bái sẽ có Hội thảo giới thiệu sản phẩm du lịch, festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu thượng ngàn, festival dù lượn, Hội chợ giới thiệu sản phẩm quế, các tour du lịch cộng đồng ….

Thông tin liên hệ

Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái

Địa chỉ: Số 1-Đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: (029) 3852491

Fax: (029)3853491

Email: info@yenbaitv.org.vn

  BAN GIÁM ĐỐC

  1.Giám đốc – Tổng biên tập

  Hà Minh Ất

  ĐT: 029.3854.695

  DĐ:

  2.Phó giám đốc – Phó tổng biên tập

  Nguyễn Thanh Thuỷ

  ĐT:

  DĐ:

  Nguyễn Tiến Tuấn

  ĐT:

  DĐ:

  Đặng Đức Huy

  ĐT:   DĐ:

 

  CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ

  1.Phòng Tổ chức Hành chính - Quản lý nghiệp vụ

   - Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Toàn

ĐT: 029.3855.795

DĐ: 0915.515.122

   + Phó trưởng phòng: Bùi Kiều Anh

 

DĐ: 0949.873.868

   + Kế toán trưởng: Hoàng Thị Lâm

 

DĐ: 0913.539.356

   2. Phòng Dịch vụ quảng cáo

  ĐT: 029.3855.631

  + Trưởng phòng: Lê Quang Dũng

 

DĐ: 0982.555.808

  + Phó trưởng phòng: Phạm Học Hải

 

DĐ: 0913.597.008

  3.Phòng Biên tập Phát thanh Truyền hình

  - Trưởng phòng: Nguyễn Thuỷ Nguyên

ĐT: 029.854.694

DĐ: 0912.466.919

  + Phó trưởng phòng: Nguyễn Hương Giang

 

DĐ: 0914.386.447

  + Phó trưởng phòng: Nguyễn Minh Huyền

 

DĐ: 0904.050.646

  + Phó trưởng phòng: Hà Kim Thoa

 

DĐ: 0915.370.258

  4.Phòng Thời sự

  - Trưởng phòng: Hồ Công Thanh

 

DĐ: 0912.187.905

  + Phó trưởng phòng: Nguyễn Thành Nam

 

DĐ: 0912.299.775

  5.Phòng Văn nghệ

  - Trưởng phòng: Đỗ Thanh Tửu

 

DĐ: 0912.510.369

  + Phó trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Thắng

 

DĐ: 0912.299.235

  + Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thuần

 

DĐ: 0912.444.887

  6.Phòng Thông tin điện tử

  - Trưởng phòng : Trần Kim Lập

 

DĐ: 0912.032.956

  - Phó trưởng phòng: Nguyễn Anh Tuấn

 

DĐ: 0912.821.797

  - Phó trưởng phòng: Nguyễn Việt Hải

  DĐ: 0912.134.771

  - Bộ phận sản xuất chương trình truyền hình

ĐT: 029.3855.794

 

  - Bộ phận sản xuất chương trình phát thanh

ĐT: 029.3855.635

 

  - Quản trị Web và server ĐT: 029. 3561.000  

  7. Phòng Kỹ thuật công nghệ

  - Trưởng phòng: Nguyễn Minh Toàn

 

DĐ: 0912915677

  - Phó trưởng phòng: Đặng Ngọc Yến

 

DĐ: 0914.532.045

  - Trung tâm KT phát sóng PT-TH

ĐT: 029.3555.174

 

 8. Phòng Dân Tộc

   

  - Trưởng phòng: Dương Thị Tình

 

DĐ: 0914.431.507

 9. Phòng Chuyên đề

 

 

 - Trưởng phòng: Đỗ Phương Lan

 

DĐ: 0912.324.935

 + Phó trưởng phòng: Hoàng Mạnh Hà

 

DĐ: 0945.517.282