Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Liên đoàn Chế tạo Singapore thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái

19:34 | 18/04/2019 127 lượt xem