Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Lên thăm Ao Xanh - Thác Rồng

09:55 | 31/07/2018 90 lượt xem