Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lên thăm Ao Xanh - Thác Rồng

09:55 | 31/07/2018 294 lượt xem