Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lên cao nguyên Mù Cang Chải rực rỡ sắc màu để vui hội Khèn

20:59 | 03/05/2019 435 lượt xem