Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Lễ xuất quân Học kỳ trong quân đội đợt 2 năm 2018

17:47 | 10/06/2018 350 lượt xem