HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Lễ xuất quân học kỳ trong quân đội đợt 2 năm 2017

19:06 | 12/06/2017 665 lượt xem