Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Lễ xuất quân học kỳ trong quân đội đợt 2 năm 2017

19:06 | 12/06/2017 683 lượt xem