Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Lễ trưởng thành Học kỳ trong quân đội đợt 1 năm 2019

11:25 | 07/06/2019 67 lượt xem