Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lê Mai Hiền và khát vọng xây dựng mô hình thực phẩm sạch

19:39 | 03/07/2017 344 lượt xem