Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lễ kỷ niệm 89 năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái

23:12 | 26/01/2019 390 lượt xem