TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Lễ hội xuống đồng cụm trung tâm huyện Yên Bình

20:00 | 12/02/2019 228 lượt xem