Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lễ hội xuống đồng cụm trung tâm huyện Yên Bình

20:00 | 12/02/2019 252 lượt xem