TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò diễn ra từ ngày 12-14/10/2018

21:23 | 02/10/2018 576 lượt xem