Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò diễn ra từ ngày 12-14/10/2018

21:23 | 02/10/2018 634 lượt xem