LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Lễ hội lồng tồng xã Xuân Lai, huyện Yên Bình

19:05 | 03/02/2017 1,205 lượt xem