Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lễ hội Lồng Tồng tại xã Xuân lai, huyện Yên Bình

16:46 | 13/02/2019 1,262 lượt xem