KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Lễ hội Lồng Tồng tại xã Xuân lai, huyện Yên Bình

16:46 | 13/02/2019 1,520 lượt xem