Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lễ hội giỗ Mẫu đền Tuần Quán, thành phố Yên Bái

19:33 | 08/04/2019 390 lượt xem