TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Lễ hội giỗ Mẫu đền Tuần Quán, thành phố Yên Bái

19:33 | 08/04/2019 51 lượt xem