TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Lễ hội Cầu Mùa của người Khơ Mú huyện Văn Chấn

18:44 | 24/02/2018 1,053 lượt xem