Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Lễ giao, nhận quân năm 2020 tại các địa phương: Trang trọng, nhanh gọn và an toàn

11:45 | 11/02/2020 469 lượt xem