Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

LĐLĐ tỉnh tặng quà các doanh nghiệp

19:52 | 12/10/2018 83 lượt xem