Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo huyện Văn Yên đối thoại với nhân dân về ô nhiễm môi trường tại khu vực bãi rác thị trấn Mậu A

19:31 | 04/06/2018 588 lượt xem