HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Lan tỏa phong trào sáng kiến kỹ thuật trong Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

19:35 | 19/07/2018 165 lượt xem