Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lan tỏa Hội thi Bí thư chi bộ giỏi huyện Văn Yên năm 2019

19:35 | 24/06/2019 167 lượt xem