Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Lan tỏa Chỉ thị 05 ở huyện vùng cao Trạm Tấu

15:11 | 04/08/2019 213 lượt xem