Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Làm giàu từ chăn nuôi gà quy mô hàng hóa

19:07 | 28/05/2018 453 lượt xem