Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ký ức của các CCB về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

19:47 | 31/01/2018 200 lượt xem