Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Ký ức của các CCB về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

19:47 | 31/01/2018 124 lượt xem