KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Ký ức của các CCB về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

19:47 | 31/01/2018 222 lượt xem