LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Ký ức của các CCB về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

19:47 | 31/01/2018 224 lượt xem