Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại lúa đông xuân

19:10 | 31/03/2014 587 lượt xem