Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kỹ thuật phòng chống rét cho trâu, bò

19:08 | 18/12/2017 229 lượt xem