Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế

19:51 | 06/06/2018 462 lượt xem