TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Kỹ sư Nguyễn Danh Đông đam mê với nghề cơ khí

17:02 | 25/12/2017 384 lượt xem