Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kỹ sư Nguyễn Danh Đông đam mê với nghề cơ khí

17:02 | 25/12/2017 396 lượt xem