Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Kỷ niệm 39 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 313 Quân khu II

20:17 | 10/03/2018 881 lượt xem