Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kỷ niệm 39 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 313 Quân khu II

20:17 | 10/03/2018 754 lượt xem