Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Kỷ niệm 39 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 313 Quân khu II

20:17 | 10/03/2018 225 lượt xem