Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Ký kết thỏa thuận hợp tác về thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công thuộc khối bệnh viện

19:49 | 02/12/2019 102 lượt xem