Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ký kết quy chế phối hợp về phòng, chống các hoạt động phạm tội về tiền giả

20:08 | 25/04/2019 124 lượt xem