Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh Yên Bái khoá XVIII thành công tốt đẹp

19:28 | 10/04/2018 874 lượt xem