Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện Trạm Tấu

16:59 | 06/07/2019 92 lượt xem