LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện Yên Bình khóa XX

11:09 | 15/07/2019 292 lượt xem